Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultacje z mieszkańcami – czekamy na opinie w sprawie usług geodezyjnych!

 W związku z przystąpieniem Powiatu Krotoszyńskiego do opracowania dokumentacji konkursowej dla projektu geodezyjnego pn. „Cyfrowy Powiat Krotoszyński”  w otwartym naborze wniosków o dofinansowanie dla projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+)  Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” (http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/105),  zwracamy się do wszystkich zainteresowanych usługami świadczonymi przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety link:

 https://docs.google.com/forms/d/1nE7vAKfTZgGCjcTBa_fHEbVNsVrl3Z-iNZ72a-fHGkA/viewform

Przedmiotem planowanego projektu „Cyfrowy Powiat Krotoszyński” jest między innymi uruchomienie nowych, bardziej dojrzałych elektronicznie usług publicznych dostarczanych poprzez sieć Internet (inaczej e-usług), które powinny usprawnić obsługę interesantów PODGiK.

Uzyskane w ten sposób informacje posłużą autorom tego projektu do ostatecznego określenia jego zakresu.

W imieniu Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z góry dziękujemy za poświęcony czas  i przekazane dla nas jakże cenne informacje