Wirtualny spacer po urzędzie

Historyczna połączona sesja rad

Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego oraz Rady Miejskiej w Krotoszynie wspólnymi obradami uczcili  rocznicę przyjęcia chrztu przez Mieszka I. W niedzielę, 19 czerwca 2016r., w krotoszyńskim ratuszu obie rady uroczyście przyjęły Apel z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Na sesję zaproszono parlamentarzystów z okręgu kalisko-leszczyńskiego , duszpasterzy z dekanatu krotoszyńskiego  oraz samorządowców z gmin powiatu. Wspaniałym akcentem artystycznym spotkania był spektakl „Preludium Polskości” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 z OI w Krotoszynie.

Uroczystą  sesję powiatowo-gminną poprowadzili – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofia Jamka i Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Kulka. Sesję zainaugurowały przemówienia burmistrza Franciszka Marszałka i starosty Stanisława Szczotki.

- Mieszko I musiał być człowiekiem o wielkiej wyobraźni, nie tylko urodzonym politykiem, ale także wizjonerem, który potrafił dostrzec korzyści, wykraczające daleko poza teraźniejszość, warte olbrzymiego ryzyka i ciężaru odpowiedzialności za powodzenie jego planów – zauważył włodarz gminy zwracając uwagę na geopolityczne uwarunkowania przyjęcia chrztu przez Mieszka.. Z kolei starosta S. Szczotka przywołał postać bł. Ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego mówiąc : - "Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości” – te słowa wypowiedziane przed laty przez  kardynała Stefana Wyszyńskiego stanowią odpowiedź na pytanie - dlaczego dziś spotykamy się, by uczcić 1050 rocznicę chrztu Polski . Pragniemy w ten sposób podkreślić, iż to właśnie chrześcijaństwo jest fundamentem, na którym zbudowaliśmy naszą narodową tożsamość.

W kolejnym punkcie spotkania dyr.. Muzeum Regionalnego w Krotoszynie Piotr Mikołajczyk przybliżył tło historyczne przyjęcia przez władcę Polski Chrztu. Następnie przewodniczący Leszek Kulka odczytał okolicznościowy apel obu rad.

Głos zabrali również obecni na sesji parlamentarzyści: senator Łukasz Mikołajczyk i posłowie: Andżelika Możdżanowska, Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak. W wystąpieniach dominowała tematyka wagi wejścia na drogę chrześcijaństwa jako podstawy rozwoju państwa i narodu polskiego. Radny rady powiatu Piotr Osuch zwrócił uwagę na fakt, że założyciele naszego państwa przyjęli chrzest pokojowo, co wpłynęło na ukształtowanie naszego narodu jako tolerancyjnego i otwartego na inne religie.

Wspaniałym akcentem artystycznym sesji był spektakl „Preludium Polskości” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 z OI w Krotoszynie, w którym w sposób niezwykle obrazowy ukazano początki państwa polskiego.

Tekst i zdjęcia: M. Wiśniewska