Wirtualny spacer po urzędzie

Apel Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Rada Powiatu Krotoszyńskiego apeluje do Wojewody w sprawie ogłoszenia terenu powiatu krotoszyńskiego obszarem dotkniętym suszą oraz wypłaty stosownych rekompensat dla rolników z tytułu poniesionych strat. 

Pogłębiająca się od wielu tygodni susza we wszystkich gminach naszego powiatu stworzyła realne zagrożenie dla produkcji rolnej. Na znacznych obszarach powiatu Krotoszyńskiego od kwietnia nie zanotowano istotnych opadów, co skutkuje niedoborem wody dostępnej dla roślin uprawnych. Suma opadów dla terenu powiatu w lipcu 2014 r. wyniosła 66,2 mm. Natomiast w lipcu 2015 roku suma opadów atmosferyczne wyniosła 43,3 mm. Jeszcze niższe opady występują w miesiącu sierpniu br. przy jednocześnie bardzo wysokich temperaturach powietrza potęgujących deficyt wody w glebie.

Opracowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wartości klimatycznego bilansu wodnego dla gmin powiatu krotoszyńskiego, szczególnie ósmego okresu raportowania nie mają odniesienia do rzeczywistej sytuacji deficytu wody w rolnictwie jaki występuje na terenie powiatu. Jednakże lustracje upraw wyraźnie wskazują na niedostatek wody. Już obecnie można przewidzieć, że skutkiem suszy będą niewątpliwie niższe plony w takich uprawach jak kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, kukurydza cukrowa, łąki, trawy w uprawach polowych, buraki cukrowe, buraki pastewne, ziemniak oraz warzywa. Przedłużający się okres braku opadów i bardzo wysoka temperatura powietrza powodują nieodwracalne straty w ww. uprawach. 

Spadek produkcji roślinnej zwłaszcza roślin paszowych będzie miał bardzo negatywne skutki na wielkość produkcji zwierzęciej. Powiat Krotoszyński jest powiatem o bardzo wysokiej obsadzie zwierząt zwłaszcza bydła mlecznego. Niższe plony przyczynią się do braku możliwości zmagazynowania wystarczających ilość pasz soczystych (kiszonek), co wpłynie na ograniczenie chowu. 

W związku z powyższym apelujemy do Wojewody Wielkopolskiego o ogłoszenie terenu powiatu krotoszyńskiego obszarem dotkniętym suszą oraz udzielenia pomocy w formie wypłat stosownych rekompensat dla rolników z tytułu poniesionych strat. Trudną sytuację w rolnictwie spowodowaną embargiem płodów rolnych do Rosji oraz karami nałożonymi za przekroczenie limitów w produkcji mleka pogłębia katastrofalna susza. Bez znaczącej pomocy państwa rolnicy znajdą się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, a całe rolnictwo jako ważny dział produkcji może ulec poważnej destabilizacji.

 

 

 

Krotoszyn, 20 sierpnia 2015 r.