Wirtualny spacer po urzędzie

Tydzień Bibliotek 2016 – Biblioteka inspiruje

W środę, 11 maja 2016 r., w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Bibliotekarza.

Na wstępie dyrektor biblioteki Ewa Bukowska powitała przybyłych gości: burmistrza Franciszka Marszałka, wicestarostę Pawła Radojewskiego, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie - Przemysława Wójcika, prezesa Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej - Antoniego Korsaka, prezes Stowarzyszenia „Razem” Elżbietę Gasztkę, radnych, przedstawicieli rad osiedli, przyjaciół, sympatyków, czytelników biblioteki oraz gościa specjalnego Krzysztofa Miklasa.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Dyrektor Ewa Bukowska przypomniała o ważnej roli książki w rozwoju i edukacji każdego człowieka oraz o zmianach zachodzących we współczesnych bibliotekach.

W drugiej części odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Miklasem, który promował swoją książkę „Przewrotność losu”. Krzysztof Miklas, znany komentator sportowy napisał książkę odmienną tematycznie od pierwszej („Dwie strony mikrofonu”), w której podsumował ponad 30 lat pracy dziennikarskiej. W nowej książce, która jest debiutem literackim opowiada o młodzieńczej miłości, a akcja powieści rozgrywa się na tle tzw. wypadków marcowych, antysemickiej histerii, najazdu wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Autor podkreślał, że jego powieść to fikcja, ale zawarł w niej wiele wątków autobiograficznych. Czytelnik pamiętający czasy PRL odnajdzie w niej elementy, które przywołują wspomnienia i porównania. Autor sporo czasu spędził w Instytucie Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym i bibliotekach, co zaowocowało trafnym przywołaniem atmosfery tamtych lat. Krzysztof Miklas wspominał także wydarzenia sportowe np. olimpiadę w Seulu, karierę Adama Małysza.

Po spotkaniu zebrani goście mogli zadawać pytania. Publiczność interesowała m.in. historia powstania nowej książki, czy opinia dziennikarza o stosowaniu dopingu w sporcie.

Miłym akcentem obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek było wręczenie dyplomów „Honorowego Czytelnika KBP”, które  otrzymali: Jadwiga Jaraszkiewicz, Mirosława Michalak, Katarzyna Starzyńska, Anita Ziobrowska, Olga Ziobrowska, Bolesław Kmieciak, Donata Marszałek, Władysław Domagalski, Bogdan Reuter, Mirosława Krysztofiak. Corocznie honorowanych jest dziesięciu czytelników, którzy systematycznie korzystają ze zbiorów naszej biblioteki a zarazem czytają bardzo dużą ilość książek.

Burmistrz Franciszek Marszałek, Przemysław Wójcik i Antoni Korsak złożyli na ręce Pani dyrektor wszystkim pracownikom biblioteki życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza.

Niespodzianką dla uhonorowanych czytelników było losowanie dwóch 6-miesięcznych prenumerat „Rzeczy Krotoszyńskiej” ufundowanych przez redakcje tygodnika.

Na zakończenie można było kupić książki i otrzymać specjalną dedykację od autora.

Dyrektor zaprosiła wszystkich do obejrzenia wystawy „Chrzcielnice”, która została wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i CAK w Poznaniu, z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Po spotkaniu przy kawie i słodkim poczęstunku toczyły się dalsze rozmowy wśród zebranych gości.

Najnowszą książkę Krzysztofa Miklasa można wypożyczyć w Wypożyczalni dla Dorosłych.

Tekst: Wiesława Patalas, zdjęcia: Marcin Laska