Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę, 18 maja 2016 r., o godz. 13.00 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2015 r. oraz ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.

  4. Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w 2015 r.

  5. Natężenie ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych z liniami kolejowymi z uwzględnieniem istniejącego oznakowania.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

  7. Sprawy organizacyjne.

  8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus