Wirtualny spacer po urzędzie

Powiatowy Dzień Strażaka

Sobota, 7 maja 2016 r., to dzień, w którym świętowali krotoszyńscy strażacy. O godzinie 13:00 na placu komendy ustawiły się pododdziały złożone z Pocztu Flagowego i Pocztów Sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażaków w galowych mundurach. Z placu komendy kolumna ruszyła na krotoszyński Rynek, gdzie miały odbyć się główne uroczystości i festyn strażacki.

Uroczystości w Krotoszynie swoją obecnością zaszczycili: posłowie na Sejm RP Jan Mosiński i Piotr Kaleta, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Julian Jokś, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu – Stanisław Piotrowski, Starosta Krotoszyński – Stanisław Szczotka, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu – Irena Rękosiewicz wraz z radnymi Rady Powiatu, Burmistrza Krotoszyna – Franciszek Marszałek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna Zofia Jamka, Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. – Maciej Bratborski, wiceburmistrz Zdun – Miłosz Zwierzyk, Komendant Powiatowy PSP z Rawicza  st. bryg. Sławomir Rojda, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Krotoszynie  – dh Edward Kozupa wraz z komendantami miejsko-gminnymi, prezesami miejsko-gminnymi oraz sztandarami gminnymi, Kawalerowie Złotego znaku Związku, prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa  RP w Krotoszynie Andrzej Mieloch wraz z rencistami i emerytami, Komendant Powiatowy Policji – podinsp. Mariusz Jaśniak, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji - mł. insp. Włodzimierz Szał, Komendant Straży Miejskiej – Waldemar Wujczyk, kapelan krotoszyńskich strażaków - ks. kan. Ryszard Dziamskiego, przedsiębiorcy krotoszyńscy - Wiesław Gembiak i Paweł Mikstacki, Waldemar Ziembiński, Agnieszka i Michał Łyskawa, przedstawiciele prasy i mediów.

Na początku uroczystości jej dowódca złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia mł. bryg. Adamowi Topolskiemu – przedstawicielowi Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, po czym nastąpił przegląd pododdziałów i podniesienia flagi na maszt.

Delegacje strażaków złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami św. Floriana przed siedzibą KP PSP i na Małym Rynku.

Złotym Znakiem Związku odznaczony został: dh Stanisław Wikary z OSP Budy. 

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został Tadeusz Dżygała Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Kobylinie i Kazimierz Patalas Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krotoszynie. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi otrzymał: dh Jan Paprocki z OSP Perzyce, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Dh Andrzej Poczta – OSP Rozdrażew, Dh Zygmunt Hubert – OSP Świnków, Dh Marek Zawodny – OSP Wałków. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Kapitan Kulawski Dariusz Dowódca Zmiany JRG PSP Krotoszyn, Dh Mirosław Jarocki – OSP Rozdrażew, Dh Przemysław Szcześniak – OSP Różopole, Dh Roman Banaszak – OSP Wałków, Dh Tomasz Wierzowiecki – OSP Wałków, a Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: st. asp. Dawid Bartkowiak – Dowódca Zastępu JRG PSP Krotoszyn, Dh Tomasz Szcześniak – OSP Świnków

Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z OSP Kobylin.

W czasie uroczystości nagrody i dyplomy odebrali także laureaci konkursu plastycznego.

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
I miejsce – Marita Wojtaszyk – Szkoła Podstawowa w Mokronosie
II miejsce – Maria Dąbrowska – Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie
III miejsce – Franciszek Broda – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
Wyróżnienie – Jessica Henkel - Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Jagoda Sikora – Szkoła Podstawowa w Roszkach
II miejsce – Weronika Nadstawska - Szkoła Podstawowa w Roszkach
III miejsce – Jakub Mączka - Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.
Wyróżnienie – Magdalena Kaczała - Szkoła Podstawowa w Roszkach
- Jan Bajodek – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie

III grupa - uczniowie gimnazjów
I miejsce – Aneta Dembska -  Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie                     
II miejsce – Wiktoria Mąkowska – Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie
III miejsce – Kamila Cichocka - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 
Wyróżnienie – Kacper Grzywaczewski - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 
- Marcin Sitarz - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa  w Kobylinie 

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r. ż.)
I miejsce – Łukasz Chmielarczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach                       
II miejsce – Tymoteusz Adamski - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach    
III miejsce – Patryk  Szkopiński - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach    
Wyróżnienie
– Julian Ratajczak - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach    
- Łukasz Mikołajczyk - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Ks. J. Twardowskiego w Konarzewie 

Laureaci konkursu wyróżnieni zostają dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Krotoszyńskiego.

Po zakończeniu oficjalnej części strażacy i mieszkańcy powiatu spotkali się przy tradycyjnej strażackiej grochówce.

O godzinie 14:30 rozpoczął się festyn strażacki. Strażacy przygotowali stanowiska przy których można było zmierzyć się z udzielaniem pierwszej pomocy, pompować wodę sikawką konną, rozwiązywać krzyżówki strażackie, zrobić pamiątkowe zdjęcia, najmłodsi uczestnicy festynu otrzymali słodycze.

Tekst: mł. bryg. Tomasz Niciejewski
Foto: st. str. Szymon Kujawa