Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta odda nieruchomość w dzierżawę

Starosta Krotoszyński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. nr 10, wywieszony został wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Krotoszynie przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 1304/7, przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.).

Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka