Wirtualny spacer po urzędzie

Klasy patronackie Mahle - kuźnią ekspertów!

24 sierpnia 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  została zawarta Umowa o współpracy dydaktycznej w zakresie tworzenia klas patronackich oraz wsparcia procesu kształcenia w klasach patronackich. Dokument podpisali  – dyrektor  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II Krzysztof Grobelny oraz – w imieniu  MAHLE POLSKA sp. z o.o. - Michał Lejkowski – członek zarządu i dyrektor finansowy. Umowę sygnował także starosta krotoszyński Stanisław Szczotka.
Głównym celem współpracy samorządu i największego pracodawcy będzie optymalne przygotowanie uczniów do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej w Mahle Polska.

 Klasy patronackie zaczną funkcjonować od przyszłego roku szkolnego. Prawdopodobnie umowa obejmie trzy oddziały. Z pewnością patronatem zostaną objęte specjalności : operator obrabiarek skrawających oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych.

Dyrektor Michał Lejkowski zauważył, że zakład pragnie zatrudniać ekspertów, a rynek pracy nie zawsze takimi dysponuje - Chcemy mieć najlepszych pracowników. Teraz mamy okazję, by młodym ludziom zaszczepić przekonanie, że mają być ekspertami – zauważył przedstawiciel Mahle. Zarówno M. Lejkowski jak i dyrektor Krzysztof Grobelny podkreślali, iż współpraca pomiędzy szkołą i zakładem trwa już wiele lat. Forma patronatu pozwoli jednak na zoptymalizowanie procesu kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstwa.  Umowa zakłada m.in. szeroką współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy menadżerami Mahle i nauczycielami szkoły. – Zakład Mahle jest chlubą powiatu, jest marką – zauważył K. Grobelny i podkreślił zaangażowanie firmy w troskę o rozwój kadr. Starosta Stanisław Szczotka nie krył satysfakcji z kolejnego kroku w kierunku dostosowania powiatowych szkół do wymagań pracodawców i rynku pracy. Podkreślił także coraz bardziej rozwijającą się współpracę z Mahle Polska w wielu obszarach funkcjonowania powiatu.
Umowa o współpracy została przygotowana przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie  we współpracy z Działem HR Mahle Polska sp. z o.o. Spotkanie prowadził naczelnik wydziału Przemysław Wójcik, a uczestniczyli w nim (obok osób wymienionych) – Małgorzata Karczewska - HR Manager w Mahle Polska, Ewelina Dekordy – pracownik działu HR oraz wicestarosta Paweł Radojewski , kierownik biura PR starostwa Marzena Wiśniewska, Waldemar Wronecki – specjalista w wydziale EKS oraz przedstawiciele lokalnych mediów.