Wirtualny spacer po urzędzie

Jędrzej Mikstacki z Kołłątaja finalistą Olimpiady Filozoficznej

Uczeń I LO z Krotoszyna został finalistą Olimpiady Filozoficznej. Już wie, że na maturze z filozofii otrzyma maksymalną liczbę punktów, dostanie się też na studia filozoficzne na dowolnej uczelni w Polsce bez dodatkowych starań i zabiegów.

Jędrzej Mikstacki, uczeń I LO w Krotoszynie, przestąpił próg tej szacownej szkoły 1 września 2015 r. Wybrał w Kołłątaju klasę o profilu humanistycznym ze względu na swe zainteresowania historią. Wiedziony ciekawością, jesienią tegoż roku trafił na spotkanie uczniów odbywające się w ramach Szkolnego Koła Filozoficznego, które od przeszło dziesięciu lat prowadzi nauczyciel polonista Maciej Czachorek – według autorskiego zamysłu zajęć pozalekcyjnych z filozofii dla 3-letniego cyklu kształcenia.

Jędrzej od razu zrozumiał, że to dziedzina humanistyki dla niego. Zachęcony przez nauczyciela napisał pracę z zakresu filozofii na wybrany przez siebie temat z listy zaproponowanej przez Komitet Główny XXVIII Olimpiady Filozoficznej („Na czym polega według ciebie dobry ustrój? Odpowiedz odwołując się do znanych ci koncepcji filozoficznych”). Praca Jędrzeja została wysłana do Poznania do komitetu okręgowego, działającego przy Instytucie Filozofii UAM. Była jedną z czterech wysłanych w bieżącym roku na OF z I LO. Pozostałe osoby reprezentujące szkołę to: Monika Bukowa, Aleksandra Hoffmann i Zuzanna Czachorek (opiekun naukowy M. Witczak). Tej czwórce uczniów z Kołłątaja udało się zakwalifikować do kolejnego etapu zmagań, do którego z całej Wielkopolski weszło tylko 14 osób.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składał się z dwóch części. Na początku uczestnicy mieli 150 minut na napisanie eseju. Ten powinien zawierać interpretację jednego z trzech cytatów, podanych do wyboru. Potem rozwiązywali test, z którym uczniowie mogli się zmagać nie dłużej niż 90 minut. Do udziału w zawodach centralnych Komitet Okręgowy w Poznaniu rekomendował Jędrzeja (V miejsce w Wielkopolsce) i Monikę (VII miejsce w Wielkopolsce). Decyzja o ich ostatecznym udziale w finale na szczeblu centralnym olimpiady należała do warszawskiej komisji. W wyniku rozpatrzenia przez tenże komitet rekomendowanych kandydatur z całej Polski okazało się, że w gronie szczęśliwców jest Jędrzej Mikstacki z I LO.

16 kwietnia br. odbyła się olimpiada na szczeblu centralnym w Warszawie w siedzibie Instytutu Filozofii przy Krakowskim Przedmieściu. Jędrzej znalazł się w gronie ok. 120 rówieśników z całej Polski, którzy na tym etapie bronili tez prac napisanych na etapie szkolnym, odpowiadali na pytania dotyczące sugerowanych przed konkursem zagadnień filozoficznych oraz dokonywali analizy filozoficznego tekstu źródłowego. Uczeń z Kołłątaja wypadł pomyślnie, zyskując tytuł finalisty szczebla centralnego XXVIII Olimpiady Filozoficznej. Samo uczestnictwo nie gwarantowało bowiem jeszcze tego tytułu, ale dopiero uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do zdobycia w finale. Tytuł finalisty OF zwalnia Jędrzeja z konieczności zdawania filozofii na maturze, bo jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej punktacji. Pozwala mu też, po zdaniu matury, dostać się na studia filozoficzne na dowolnej uczelni w Polsce bez dodatkowych starań i zabiegów, a także - na mocy porozumienia między rektorami wyższych uczelni w kraju - umożliwia studiowanie na kilkunastu innych niż filozofia kierunkach kształcenia.

Jędrzej Mikstacki jest drugim z kolei wychowankiem nauczyciela z I LO, który może poszczycić się tytułem finalisty szczebla centralnego olimpiady filozoficznej (w roku 2009 ten sam tytuł uzyskała Olga Witczak).

Jędrzej zapewnia, że nie osiądzie na laurach i w następnym roku szkolnym znów weźmie udział w OF, by potwierdzić swe kompetencje filozoficzne i, być może, poprawić swój wynik, zostając laureatem tej olimpiady.

Tekst i zdjęcia: I LO Krotoszyn