Wirtualny spacer po urzędzie

Wykazali się wiedzą medyczną

W I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja odbyła się IV Regionalna Olimpiada Medyczna pod patronatem Starosty Krotoszyńskiego i prof. Wiesława Trzeciaka – wybitnego biochemika z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Udział wzięło piętnastu uczestników. Byli to uczniowie liceów ogólnokształcących województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.

W piątek, 8 kwietnia, uczniowie rozwiązywali testy złożone z zadań otwartych i zamkniętych. Ich prace były zakodowane. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali nauczyciele z „Kołłątaja”: Waldemar Plewiński, Julita Szał, Iwona Nowaczyk, Alina Szwarczyńska, Robert Szczotka. Uczestnicy olimpiady zostali powitani przez wicedyrektor Alicję Stachurską. W uroczystym podsumowaniu udział wziął wicestarosta Paweł Radojewski oraz Alicja Figura reprezentująca Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie.

Laureatami olimpiady zostali:
I miejsce: Dorota Nowicka, I Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie
II miejsce: Hanna Grześkowiak, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wlkp.
III miejsce: Tomasz Ficner, IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta w Poznaniu

Nagrody książkowe ufundowane przez Starostę Krotoszyńskiego i wręczył laureatom wicestarosta Paweł Radojewski. Jak co roku, również obecnie wszyscy uczestnicy olimpiady zostali obdarowani upominkami książkowymi ufundowanymi przez Stowarzyszenie Wychowanków i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Tekst i zdjęcia: I LO Krotoszyn