Wirtualny spacer po urzędzie

Uzależnienia - zagrożenia współczesnego świata

Zagrożenia, jakie niosą za sobą uzależnienia, były tematem konferencji naukowej, która odbyła się 7 kwietnia w restauracji Wawrzyniak w Perzycach. W spotkaniu wzięli udział pracownicy instytucji pomocowych w powiecie krotoszyńskim z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na czele.

Jako prelegenci zaproszeni zostali: z-ca dyrektora PARPA Katarzyna Łukowska, która przedstawiła profilaktykę używania alkoholu wśród młodzieży (fakty, tendencje i błędne przekonania), dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, która poruszyła temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także prof. dr hab. Józef Bednarek z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który omówił zagrożenia cyberprzestrzeni we współczesnej szkole i rodzinie.

Spotkaniem towarzyszącym konferencji była prelekcja dla młodzieży gimnazjalnej. Odbyła się ona 8 kwietnia w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie. Podczas tego spotkania wystąpili: Józef Bednarek i Anna Andrzejewska.

Zdjęcia: PCPR Krotoszyn