Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Oświatowa rozpoczęła działalność

24 sierpnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Oświatowej. Pierwsze spotkanie prowadził Przewodniczący Leszek Kulka. Rada  Oświatowa działa bowiem  przy Radzie Powiatu Krotoszyńskiego. Jej głównym zadaniem jest badanie potrzeb oświatowych na terenie powiatu  oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania. Skupia w swoich szeregach nie tylko samorządowców i przedstawicieli placówek oświatowych, ale też przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu. To z pewnością przyczyni się do skutecznej współpracy szkół i lokalnych firm.

 Rada będzie opiniowała także projekty budżetu powiatu w części dotyczącej wydatków na oświatę jak i projekty sieci szkół. Rada Oświatowa składa się z 12 osób. W jej skład wchodzą: przewodniczący poszczególnych komisji rady, po jednym przedstawicielu: Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego, Wydziału zajmującego się sprawami oświaty w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, przedsiębiorców z terenu powiatu krotoszyńskiego, a także - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie , trzej wybrani spośród swojego grona, dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński oraz dyrektorzy: Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  i Powiatowego Urzędu Pracy.

Na pierwszym posiedzeniu wybrano władze Rady. Jej przewodniczącym został wicestarosta Paweł Radojewski, jego zastępcą - radny i przedsiębiorca - Dariusz Rozum, a sekretarzem - Elżbieta Płóciennik – dyrektor I LO im. H. Kołłątaja.
Obok osób wymienionych, w spotkaniu uczestniczyli również - starosta Stanisław Szczotka, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Renata Zych – Kordus, przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Piotr Osuch, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie Józef Januszkiewicz, prezes Klubu Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej Jan Krzywonos, dyrektor ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp. Ilona Bałoniak, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp. Paweł Rudnicki, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie Karina Bratborska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie Małgorzata Grzempowska oraz reprezentujący Wydział Edukacji Kultury i Sportu – Renata Ciesiółka i naczelnik Przemysław Wójcik.  

Fot. P.Płócienniczak, Życie Krotoszyna