Wirtualny spacer po urzędzie

Konkursy na stanowiska dyrektorów w oświacie

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza konkursy na cztery stanowiska: dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Borzęciczkach i dyrektora poradni Psychologiczno-Pedagogiocznej w Krotoszynie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 12 maja, do godz. 15.15.

Szczegóły w poniższych załącznikach:

1. Konkurs na stanowisko dyrektora I LO w Krotoszynie

2. Konkurs na stanowisko dyrektora ZSS w Krotoszynie

3. Konkurs na stanowisko dyrektora SOSW w Borzęciczkach

4. Konkurs na stanowisko dyrektora PPP w Krotoszynie