Wirtualny spacer po urzędzie

Wyróżniono najzdolniejszych w powiecie

W Starostwie Powiatowym w Krotoszynie odbyło się kolejne spotkanie pn. „Najzdolniejsi w powiecie”. Jego ideą jest wspieranie uzdolnień, promowanie osiągnięć i dostrzeżenie potencjału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński.

Spotkanie odbyło się 7 kwietnia. Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka po raz kolejny nagrodził stypendiami najzdolniejszych uczniów. Stypendium, w kwocie 1.000,00 zł za wysokie wyniki w nauce, za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 zostało przyznane pięciu uczniom :

1. Monice Bukowej - uczennicy I LO w Krotoszynie
2. Weronice Ignasiak - uczennicy ZSP nr 3 w Krotoszynie
3. Korneli Jańczak - uczennicy I LO w Koźminie Wlkp.
4. Angelice Lesznik - uczennicy ZSP nr 3 w Krotoszynie
5. Radosławowi Trawińskiemu - uczniowi ZSP w Koźminie Wlkp.

Najwyższa średnia ocen wykazana w złożonych wnioskach o przyznanie stypendium to średnia 5,45 ze wzorową oceną z zachowania. Jest to wniosek uczennicy z I Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp.

Natomiast najniższa średnia ocen wykazana w złożonych wnioskach o przyznanie stypendium to średnia 5,30 ze wzorową oceną z zachowania. Są to wnioski uczennic
z I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.

Starosta wręczył także gratulacje tym uczniom, którym w roku szkolnym 2015/2016 przyznano Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to otrzymali:

1. Katarzyna Gendera - uczennica I LO w Krotoszynie
2. Kornelia Jańczak - uczennica I LO w Koźminie Wlkp.
3. Sandra Koniarek - uczennica ZSP nr 2 w Krotoszynie
4. Magdalena Kupczyk - uczennica ZSP nr 3 w Krotoszynie
5. Michalina Kurzawska - uczennica ZSP nr 1 w Krotoszynie
6. Artur Oczkowski - uczeń ZSP nr 2 w Krotoszynie
7. Kacper Tokarek - uczeń ZSP nr 1 w Krotoszynie
8. Mateusz Jan Zajączek - uczeń ZSP w Koźminie Wlkp.

Korzystając z okazji starosta pogratulował uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie: Jackowi Cierniewskiemu, Hannie Młodzińskiej, Szymonowi Wałęsie i Michałowi Wołoszyn za zajęcie I miejsca w II Międzyszkolnym Turnieju Budowlanym organizowanym przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016, a Grażynie Hamrol - opiekunowi, podziękował za przygotowanie uczniów do udziału ww. konkursie.

Starosta podziękował także Mateuszowi Handke i Kamilowi Szewczykowi - uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. oraz Grzegorzowi Pierzchale – opiekunowi za skład DTP i przygotowanie oprawy graficznej Vademecum Edukacyjnego Powiatu Krotoszyńskiego oraz plakatu promującego szkoły Powiatu Krotoszyńskiego na rok szkolny 2016/2017.

Tekst: EKS, zdjęcia: Małgorzata Krupa