Wirtualny spacer po urzędzie

Szpital zyskał nowe obiekty i wyposażenie

Zakończył się kolejny etap rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego im. M. Nenckiego w Krotoszynie. Wartość inwestycji to 10 milionów 144,3 tysiąca złotych. Powiat Krotoszyński wyłożył na zadanie 5 mln 006 tys. zł, natomiast 4 mln 954 tys. zł to środki z dotacji celowej Budżetu Państwa przekazanej za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego. W wyniku inwestycji powstał nowoczesny blok z trzema salami operacyjnymi, salą wybudzeniową oraz spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa, centralną sterylizatornią. Blok operacyjny i centralna sterylizatornia oddane zostały do użytku w czerwcu 2015, a nowa pracownia endoskopii, nowa izba przyjęć i szatnie dla personelu - z końcem ubiegłego roku.

Udział środków własnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w realizacji tej inwestycji wyniósł 183,6 tys. zł. Dzięki realizacji kolejnego etapu rozbudowy szpital pozyskał łącznie 2 539 m2 nowej i zmodernizowanej powierzchni użytkowej.

„Obecnie zakończona inwestycja pod względem swej skali, poniesionych nakładów, znaczenia dla dobrej dalszej przyszłości szpitala, jakości jego świadczeń i wizerunku – jest bezprecedensowa. To jak dotąd największa inwestycja w całej 120-letniej historii szpitala krotoszyńskiego i wraz z wcześniejszymi inwestycjami w infrastrukturę szpitalną, w szczególności z wcześniej dokonaną rozbudową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budową lądowiska przy SOR wyznacza dalsze oczywiste kierunki jego rozwoju, jako szpitala „ostrego”, zabiegowego i ratunkowego.” – zauważył w przygotowanym przez siebie opracowaniu dotyczącym inwestycji, dyrektor SPZOZ Krotoszyn Paweł Jakubek.

Nowy blok operacyjny posiada bardzo wiele ultranowoczesnych rozwiązań technologicznych i nie odbiega pod tym względem od najwyższych standardów w krajach europejskich. Wszystkie urządzenia technologiczne centralnej sterylizatorni, są całkowicie zautomatyzowane i wyposażone w wewnętrzne komputery rejestrujące parametry ich pracy. W ramach ukończonej właśnie inwestycji powstała również pracownia endoskopowa przewodu pokarmowego. Nowa izba przyjęć wyposażona została m.in. w platformę dla osób niepełnosprawnych, kardiomonitory, defibrylator, wózki i stoły zabiegowe, aparaty EKG oraz umeblowanie do gabinetów lekarskich, zabiegowych i recepcji. W godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy funkcjonuje w jej obszarze nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

„Mam nadzieję, że pacjenci naszego szpitala wkrótce docenią nowe lepsze warunki i szybko zapomną stłoczenie w ciasnym korytarzu pomiędzy SOR i oddziałem wewnętrznym w oczekiwaniu na przyjęcie do szpitala czy na badania diagnostyczne. Myślę też, że łatwiej będzie manewrować szpitalnymi łóżkami z ciężko chorymi pacjentami transportowanymi do pracowni diagnostyki obrazowej czy też wózkami transportowymi SOR z ofiarami wypadków do pracowni TK, na ,,trauma-scan”. Dzięki planowanej dalszej rozbudowie szpitala możliwe stanie się docelowe rozwiązanie przestrzenne, zapewniające oddzielenie ruchu pacjentów SOR i już hospitalizowanych od dróg ogólnej komunikacji szpitalnej, dla osób odwiedzających bliskich na poszczególnych oddziałach i dla osób przybywających do szpitala wyłącznie w celu wykonania badań diagnostycznych. Powstaną także nowe obszary oczekiwania na badania obrazowe czy konsultacje” – zauważa dyr. P. Jakubek.

Należy przypomnieć, iż w kilku poprzednich latach w drodze konkursów SPZOZ w Krotoszynie pozyskał dotacje unijne łącznie dla sześciu projektów, zarówno z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jak i z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z udziałem środków unijnych wybudowano i wyposażono m.in. bardzo nowoczesny i funkcjonalny Szpitalny Oddział Ratunkowy, działający od końca 2011 roku w nowym dobudowanym pawilonie.

W bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powstało w 2013 roku lądowisko dla śmigłowców. Wcześniej pozyskano ambulans dla Zespołu Ratownictwa Medycznego, trzy aparaty RTG, w tym mammograf i tzw. ramię C, trzy aparaty do znieczulenia i inny, liczny sprzęt medyczny. Przeprowadzono gruntowną termomodernizację pięciu budynków. W 2014 roku nastąpiła też wymiana wurzędowego tomografu komputerowego na aparat 16- rzędowy. Była ona możliwa dzięki milionowej dotacji Mahle Polska sp. z o. o. i wszystkich działających w powiecie jednostek samorządu terytorialnego z największym udziałem Miasta i Gminy Krotoszyn.

Kolejny etap rozbudowy i modernizacji, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która przyjęła program restrukturyzacji SPZOZ, obejmie dobudowę nowego skrzydła szpitala, do którego przeniesione zostaną oddziały funkcjonujące obecnie w odrębnej lokalizacji. Realizacja tego projektu podjęta ma być jeszcze w bieżącym roku. Środki na jego realizację zapewni samorząd powiatu krotoszyńskiego.

W opracowaniu poświęconym rozbudowie szpitala Paweł Jakubek podziękował m.in. posłowi Maciejowi Orzechowskiemu oraz radnym powiatowym kolejnych kadencji, jak również wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji przedsięwzięcia. Z kolei starosta Stanisław Szczotka podkreśla zaangażowanie samego dyrektora – „dzięki determinacji pana Pawła Jakubka, pomimo wielu trudności, realizowaliśmy kolejne etapy tej inwestycji. Wszystkie nasze działania jako samorządu, nawet najtrudniejsze decyzje, podejmowane są z myślą o tym, by zapewnić mieszkańcom powiatu jak najlepszą opiekę medyczną” – zauważa włodarz powiatu.

Tekst: Na podstawie opracowania P. Jakubka – Marzena Wiśniewska

Zdjęcia: P. Jakubek, P. Płócienniczak, archiwum SPZOZ