Wirtualny spacer po urzędzie

Krotoszyńskie Dęby 2015 już rozdane!

Już po raz siódmy odbyła się uroczysta gala, podczas której uroczyście ogłoszono werdykt kapituły powołanej przez Starostę Krotoszyńskiego. Nominacjami do nagrody uhonorowano piętnaście osób, z których wyłoniono pięciu laureatów.

Gala wręczenia nagród Krotoszyński Dąb odbyła się 4 marca 2016, tradycyjnie już w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie. Prowadzili ją: Małgorzata Krupa i Waldemar Wronecki.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko gospodarze (ze starostą Stanisławem Szczotką na czele), no minowani i laureaci oraz osoby i instytucje zgłaszające, ale także zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się parlamentarzyści: senatora Łukasz Mikołajczyk, posłowie Bożena Henczyca i Piotr Kaleta oraz reprezentanci posłów, którzy nie mogli osobiście wziąć udział w uroczystości: Angeliki Możdżanowskiej, Tomasza Ławniczaka i Jana Mosińskiego. Zaproszenie przyjął również dziekan dekanatu krotoszyńskiego ks. prałat Aleksander Gendera, a także samorządowcy: wiceburmistrz Krotoszyna Ryszard Czuszke wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Krotoszynie Zofią Jamką, burmistrz Zdun Tomasz Chudy wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Zdunach Elżbietą Kurkiewicz, zastępca burmistrza Koźmina Wlkp. Jarosław Ratajczak i przewodniczący Rady Miejskiej w Sulmierzycach Adam Orzeszyński. Nie zabrakło także przedstawicieli instytucji współpracujących z powiatem krotoszyńskim, kierowników naszych jednostek, komórek, inspekcji i służb.

Zasady, na jakich przyznawana jest nagroda, przedstawił Starosta Krotoszyński, który jest jednocześnie przewodniczącym kapituły nagrody. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami (w tym roku było ich aż46 w pięciu kategoriach), typuje po trzy nominacje w każdej kategorii, z których w drugim głosowaniu wybiera laureatów.

W kategorii NAUKA, KULTURA zgłoszeni zostali: Bartosz Blecha, Chór Harmonia w Zdunach, Maciej R. Hoffmann, Józef Januszkiewicz, Klub Seniora Koźmin Wlkp., Koło Śpiewacze „Cecylia” w Sulmierzycach, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Franciszek Kurzawa, Piotr Mikołajczyk, Stowarzyszenie OdNowa Rozdrażew, Wojciech Szuniewicz, Leszek Zdrach, Zdunowski Zespół Wokalny, Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie.

Nominację w tej kategorii otrzymali: Maciej R. Hoffmann, Klub Seniora w Koźminie Wlkp., Franciszek Kurzawa. Laureatem nagrody Krotoszyński Dąb został FRANCISZEK KURZAWA.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA zgłoszeni zostali: Bolsius Polska sp. z o.o., Jan Krzywonos, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek Koźmin Wlkp., Stowarzyszenie Klub Przedsiębiorców Ziemi Zdunowskiej.

Nominację w tej kategorii otrzymali: Bolsius Polska, Jan Krzywonos, ODZ Paterek. Laureatem nagrody Krotoszyński Dąb został ODZ STANISŁAW PATEREK.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA zgłoszeni zostali: Koło Emerytów i Rencistów PZERiI Sulmierzyce, Lions Club Krotoszyn, Powiatowa Organizacja LOK-owska w Krotoszynie, Barbara Kościńska-Krzyżańska, Monika Kwiatkowska, Tomasz Niciejewski, Juliusz Poczta, Maria Stasik, Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce, Oddział Regionalny w Zdunach, Redakcja Życia Krotoszyna.

W tej kategorii nominację otrzymali: Lions Club Krotoszyn, Barbara Kościńska-Krzyżańska, Juliusz Poczta. Laureatem nagrody Krotoszyński Dąb został JULIUSZ POCZTA.

W kategorii OŚWIATA zgłoszeni zostali: Cech Rzemiosł Różnych Krotoszyn, Iwona Nowaczyk, Zespół Szkół dla Dorosłych „Profesja”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Krotoszyn.

Nominację w tej kategorii otrzymali: Cech Rzemiosł Różnych, Iwona Nowaczyk, ZSP nr 3. Laureatem nagrody Krotoszyński Dąb został CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH.

W kategorii SPORT zgłoszeni zostali: Radosław Baran, Grzegorz Dengusiak, Weronika Karwik, KS Frontlineacademy Sulmierzyce, Dawid Kujawski, Tadeusz Nowacki, Krystian Patalas, UKS Olimpijczyk Sulmierzyce, UKS Shodan Zduny, Łukasz Wachowiak.

Nominację w tej kategorii otrzymali: Radosław Baran, Grzegorz Dengusiak,Krystian Patalas. Laureatem nagrody Krotoszyński Dąb został RADOSŁAW BARAN.

W części artystycznej wspaniały występ dał Chór „Izydorki” z Biadek, prowadzony przez Klaudię Szubert. Natomiast oprawę gastronomiczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie, pod kierownictwem Marioli Kaczmarek i Anny Podziomek.

ZOBACZ FILM p. Franciszka Kurzawy

GALERIA ZDJĘĆ z Gali

Tekst: Małgorzata Krupa, zdjęcia: Grzegorz Ziętkiewicz