Wirtualny spacer po urzędzie

Restrukturyzacja szpitala rozpoczęta

Starosta krotoszyński Stanisław Szczotka spotkał się 10 lutego 2016r. z dziennikarzami. Wraz z doradcą ds. restrukturyzacji szpitala panią Agnieszką Pachciarz, przedstawili mediom zarys zmian w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie. Dotyczyć one mają zarówno spraw organizacyjnych, jak i działań inwestycyjnych, których podstawowym celem jest konsolidacja oddziałów szpitalnych w jednym kompleksie przy ulicy Mickiewicza.

W spotkaniu z prasą uczestniczyli także wicestarosta Paweł Radojewski i skarbnik Andrzej Jerzak.

Starosta przedstawił mediom harmonogram prac związanych z przebudową szpitala. Wyjaśnił, iż wkrótce zostanie przyjęta przez Zarząd Powiatu koncepcja rozbudowy, która stanowić ma podstawę do przygotowania projektu i dokumentacji technicznej dla tej inwestycji. (Tego samego dnia członkowie Zarządu powiatu oraz przedstawiciele SPZOZ  konsultowali bowiem z autorem koncepcji jej ostateczny kształt.)

Mówiąc o sytuacji SPZOZ Krotoszyn starosta S. Szczotka zauważył, iż restrukturyzacja szpitala pozostanie sprawą priorytetową. Dokumentacja  rozbudowy będzie przygotowana w najbliższych miesiącach, co związane jest głównie z planowanym przez samorząd województwa wielkopolskiego uruchomieniem niskooprocentowanych pożyczek w ramach Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy pani A. Pachciarz poinformowała o przebiegu konkursu na dyrektora SPZOZ (kandydaci mogą zgłaszać się do 7 marca 2016r.) , a także wyjaśniła jakich zagadnień dotyczyć będą zmiany organizacyjne. Zaznaczyła jednakże, iż szczegółowe działania dotyczące zakresu usług medycznych czy kontraktów z NFZ możliwe będą po wyborze nowej dyrekcji.

Skarbnik powiatu Andrzej Jerzak zauważył, iż rozbudowa szpitala  będzie stanowiła poważne finansowe wyzwanie dla samorządu powiatowego i zrodzi konieczność zaciągnięcia  nowych zobowiązań. Należy również zrestrukturyzować dotychczasowe zadłużenie powiatu z perspektywą spłat nawet do roku 2030. Chodzi o to, by spłata długu nie stanowiła w skali każdego roku zbyt dużego obciążenia i nie pozwolił na inwestowanie w inne obszary działalności powiatu. 

Mówiąc o finansowaniu rozbudowy starosta krotoszyński nie krył, że w tej sprawie będzie szukał wsparcia u partnerów społecznych - samorządów gmin z terenu powiatu oraz zakładów pracy.

Tekst i fot.: M.Wiśniewska