Wirtualny spacer po urzędzie

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka wziął udział w dorocznym spotkaniu z przedsiębiorcami, organizowanym przez Burmistrza Krotoszyna.

Spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami odbyło się 14 stycznia w auli Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie. Jak co roku – była to okazja do podsumowania rocznej pracy samorządu i podkreślenia osiągnięć lokalnych firm. Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek wyróżnił aż 22 miejscowe firmy. Szczególne podziękowanie skierował do Jana Krzywonosa, właściciela firmy „Jotkel" - za przygotowanie i ufundowanie kapsuły czasu, czyli specjalnego pojemnika z danymi o gminie, który został w zeszłym roku uroczyście zakopany w centrum miasta z okazji jubileuszu Krotoszyna.

- Dla powiatu krotoszyńskiego rok 2015 także był rokiem szczególnym ze względu na to, iż świętowaliśmy 600-lecie naszej stolicy. Pragnę w tym miejscu wyrazić swój podziw dla władz miasta i mieszkańców, którzy z rozmachem i pomysłowością zorganizowali urodziny Krotoszyna. Widać na tym przykładzie, jak wspaniale realizujecie hasło „Współdziałamy”. Myślę, że i my jako samorząd powiatowy mamy w tym współdziałaniu swój mały udział – powiedział podczas swojego wystąpienia starosta Stanisław Szczotka.

- Rok 2015 był okresem zgodnej współpracy pomiędzy naszymi gminami i powiatem. Był to też czas pomyślnego rozwoju Ziemi Krotoszyńskiej. (…) Jeszcze niedawno martwiliśmy w bezrobociem w powiecie. Dziś naszym problemem jest brak rąk do pracy. Musimy więc zrobić wszystko, by uczniowie naszych szkół ponadgimnazjalnych otrzymywali przydatne wykształcenie zawodowe i żeby pragnęli pozostać na miejscu, by wzmocnić potencjał gospodarczy powiatu. Dobra edukacja to jedno z największych wyzwań dla władz powiatu i gmin. Ale myślę, że w tym obszarze nasza współpraca zacieśnia się i coraz lepiej układa – mówił starosta. - Nie da się ukryć, że przed nami bardzo trudne dwanaście miesięcy. W roku 2016 ważyć się będą losy szpitala powiatowego. Zapewniam jednak, że uczynię wszystko, by szpital w Krotoszynie nie tylko przetrwał, ale też rozwijał się i świadczył naszym mieszkańcom usługi na najwyższym poziomie! Zmiany w służbie zdrowia to nasz priorytet i wybaczcie, jeśli odbędzie się to kosztem innych dziedzin. Wiem, że mogę liczyć tu na wsparcie i zrozumienie radnych Rady Miejskiej w Krotoszynie i dlatego dziękuję już za naszą współpracę i jestem przekonany, że taka też będzie w roku 2016.

Fot. Paweł Krawulski (Życie Krotoszyna), Monika Menzfeld-Czubak