Wirtualny spacer po urzędzie

Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2016 rok

Podczas sesji , która odbyła się w środę, 30 grudnia 2015 r., radni powiatowi podjęli uchwałę o przyjęciu uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Krotoszyńskiego na rok 2016.

Projekt uchwały budżetowej został uprzednio przyjęty na posiedzeniu Zarządu Powiatu - 13 listopada 2015 r Na tym samym posiedzeniu Zarząd przyjął także projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 z prognozą długu sięgającą 2022 r., czyli terminu spłaty ostatniej transzy obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W ramach procedowania budżetu przedstawiono opinie komisji, które wygłosili przewodniczący – Renata Zych - Kordus (Komisja Spraw Społecznych) i Piotr Osuch (Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa).

- Absolutnym priorytetem w wymiarze finansowym była redukcja długu – wyjaśnił radnym starosta Stanisław Szczotka uzasadniając, dlaczego budżet na 2016 r. zakłada nadwyżkę w wysokości 2 milionów złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Jednocześnie nie przewiduje się zaciągnięcia nowych. Najważniejszą przyczyną redukcji długu jest konieczność akumulowania środków na rozbudowę szpitala. Rozpoczęto już prace nad koncepcją rozbudowy. Zostanie przygotowana dokumentacja, a roboty budowlane przewiduje się na lata 2017-2018. W budżecie 2016 roku ujęto blisko 2,5 miliona złotych na pierwszy etap restrukturyzacji szpitala związany ze wspomnianymi koncepcjami i dokumentacją, ale także z inwestycjami związanymi z przeniesieniem działalności leczniczej z obiektu na ulicy Floriańskiej na ulicę Bolewskiego oraz przeniesieniem głównego laboratorium na ulicę Mickiewicza.

Dochody budżetu 2016 r. zaplanowano na poziomie 79.871.880,25 złotych, z czego dochody bieżące wyniosą 78.065.780,25 złotych. Wydatki ogółem wyniosą 77.871.880,25 złotych, w tym wydatki bieżące 72.533.378,25 złotych, a majątkowe 5.338.502 złote (z czego blisko połowa dotyczy inwestycji SPZOZ). Nadwyżka w budżecie 2016 roku osiągnie wielkość 2.000.000 złotych. Z tej nadwyżki, zostaną spłacone obligacje zaciągane w latach poprzednich. Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wyniesie 5.532.402 złote. To wynik – jak przyznał włodarz powiatu – który jest możliwy dzięki istotnym oszczędnościom w działalności bieżącej w wielu dziedzinach (m.in. oświata, drogi). Niemniej na cele drogowe planuje się wydatkowanie 2,7 miliona złotych .

- Potrzeb inwestycyjnych jest oczywiście znacznie więcej. Świadczą o tym choćby wnioski składane do budżetu, zarówno przez nasze jednostki organizacyjne, jak i przez radnych, stowarzyszenia czy osoby fizyczne. Czy będzie możliwe zwiększenie wydatków majątkowych w trakcie roku? Będzie to trudne, ale pewnego zwiększenia nie można wykluczyć. Uważam, iż będzie to zależało od wielu czynników. Po pierwsze – od ostatecznego bilansu, jakim zamknie się budżet 2015 roku. Po drugie – nie znamy jeszcze ostatecznych wielkości subwencji i dotacji – wyjaśniał starosta.

- Przedkładając Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2016 rok wraz z autopoprawkami jestem przekonany, iż jest to dobry budżet, optymalny na dzisiaj, budżet który tworzy lepsze perspektywy finansowe na kolejne lata – podsumował S. Szczotka.

Uchwałę budżetową Radni rady Powiatu podjęli jednogłośnie.

Tekst: Marzena Wiśniewska, fot. Małgorzata Krupa