Wirtualny spacer po urzędzie

Podsumowanie XVI Edycji Konkursu Zbiórki Zużytych Baterii

Konkurs zbiórki zużytych baterii jest XVI edycją konkursu organizowanego przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Krotoszynie oraz Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Krotoszynie.

Konkurs organizowany był przy współpracy z:
1. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie;
2. Urzędami Miast i Gmin z terenu działania Związku;
3. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (wsparcie finansowe).

Koordynatorem akcji było Przedsiębiorstwo ARGO - FILM z Tarnowa

Konkurs skierowany był do placówek na wszystkich poziomach nauczania z terenu działania Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.
Wzięło w nim udział 40 placówek szkolnych oraz 30 przedszkoli.

Konkurs odbywał się w dniach: 01.09.2015r. do dnia 15.11.2015r.

Efektem konkursu jest zebranych 312 148 szt. baterii w szkołach, 219 676 szt. w przedszkolach, co daje łącznie 531 824 szt. Baterii. W sumie dało to 8100 kg.

Zbierane na terenie szkół i przedszkoli baterie zostały przewiezione do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krotoszynie.

W ciągu 16 lat zebraliśmy 4.104.673 szt. baterii, co dało 71.955 kg zebranych odpadów niebezpiecznych.

Galeria zdjęć z podsumowania konkursu

Pełne wyniki konkursu oraz lista laureatów, znajduje się w załączniku nr 1.

Podsumowanie 16 lat zbiórki zużytych baterii znajdują się w załączniku nr 2.