Wirtualny spacer po urzędzie

Wielkie święto osób niepełnosprawnych

W czwartek, 3 grudnia, w krotoszyńskim kinie przedwiośnie, odbyła się gala z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych połączona z podsumowaniem projektu „Kreatywni niepełnosprawni w życiu Krotoszyna”.

Organizatorami uroczystości było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie przy współpracy z Krotoszyńskim Ośrodkiem Kultury oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie.

W spotkaniu uczestniczyły placówki wspierające osoby niepełnosprawne z powiatu krotoszyńskiego: Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zdunach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Borzęciczkach, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego w Konarzewie, Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, Pracownie Terapeutyczne w Łagiewnikach, Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, Świetlica środowiskowa dla dzieci niepełnosprawnych przy PCPR oraz członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.

W części oficjalnej w imieniu zaproszonych gości głos zabrał starosta Stanisław Szczotka. Chwilę później rozpoczęły się prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych przygotowane przez poszczególne placówki. Poziom artystyczny i różnorodność prezentowanej sztuki nie ułatwiała pracy komisji konkursowej w składzie: Joanna Król -Trąbka, Ewa Bukowska, Mirosława Szymczak oraz Grażyna Janyszek.

Ostatecznie laureatami prezentacji artystycznych zostali: Sabina Robakowska z SOSW w Borzęciczkach (za wykonanie piosenki Anny Jantar „ Radość najpiękniejszych lat” zajęła pierwsze miejsce), uczestnicy Pracowni Terapeutycznych w Łagiewnikach (drugie miejsce za balet do melodii „Jezioro Łabędzie”) oraz Wartszat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie (trzecie miejsce za etiudę teatralną do utworu Michaela Jacksona „Głos Ziemi”).

Galę uświetniły występy wokalne uczniów z ZSP nr 1 w Krotoszynie, koncert zespołu Elixir ze Smolic oraz pokazy umiejętności kelnerskich uczniów z ZSP nr 3 im Jana Pawła II w Krotoszynie

Dzień Osób Niepełnosprawnych był okazją do podsumowania dotychczas realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Był również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego. Takim działaniem był projek „Kreatywni Niepełnosprawni w życiu Krotoszyna”, współfinansowany przez Urząd Miejski w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.

Do współpracy w realizacji projektu przystąpili: Violetta Nowak–Tyczyńska (właścicielka Gabinetu Kosmetycznego „Węże Klimta”), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Wanda Kruszczyńska (dyrektor Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie), Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie, Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie.

W ciągu roku zorganizowanych zostało osiem spotkań w których udział wzięło 139 osoby z niepełnosprawnością. Spotkania miały formę warsztatów twórczych i tematycznych mających na celu ukazanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia. Warsztaty kreatywności obejmowały sfery życia zdrowotnego, kulturalnego i społecznego.

W części finałowej gali nastąpiła najbardziej oczekiwana część uroczystości - podsumowanie projektu, wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań. Podczas wręczania nagród uczestnikom projektu można było na dużym ekranie obejrzeć prezentacje multimedialną z przebiegu poszczególnych warsztatów.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie serdecznie dziękuje osobom i instytucjom prowadzącym warsztaty za zaangażowanie w działania wspomagające osoby niepełnosprawne oraz wszystkim którzy swoją inicjatywą przyczynili się do uświetnienia uroczystej gali.

Tekst: Agnieszka Nowacka, fot. Małgorzata Krupa