Wirtualny spacer po urzędzie

Rozpoczynają współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka podpisał porozumienie o współpracy między Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu a Powiatem Krotoszyńskim. To szansa na wymianę doświadczeń w dziedzinie bezpieczeństwa oraz współpracę szkół, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie powiatu.

 

W imieniu uczelni porozumienie sygnował płk rez. dr inż. Andrzej Bolewski, prorektor ds. kontaktów WSB.

Uroczyste spotkanie odbyło się we wtorek, 17 listopada 2015, w starostwie. Udział wzięli w nim także: wicestarosta Paweł Radojewski, Marek Kupś – dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem WSB, Przemysław Wójcik – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Andrzej Wichłacz – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Waldemar Wronecki z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Andrzej Bolewski w skrócie przedstawił działalność Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Ta dość młoda uczelnia, bo działająca od dziesięciu lat, ma już ponad 4 tys. studentów, uczących się w Poznaniu i czterech wydziałach zamiejscowych. Stawia na praktykę, by absolwenci byli dobrze przygotowani do podjęcia pierwszej pracy. W tym celu niezbędna jest współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, służbami mundurowymi oraz szkołami kształcącymi osoby w każdym wieku (od gimnazjów po Uniwersytety Trzeciego Wieku). Taką współpracę ma zamiar rozwinąć na terenie powiatu krotoszyńskiego.

- Chcemy działać powierzchniowo, a nie punktowo, abyśmy byli widoczni i pożyteczni dla tego środowiska – powiedział Andrzej Bolewski. - Oczekujemy, że przyjmiecie nas do swojej rodziny jako jeden z podmiotów, który chce wtopić się w społeczność lokalną powiatu.

Uczelnia ma promować powiat krotoszyński podczas organizowanych przez nią przedsięwzięć, w których będą mogli brać udział również przedstawiciele starostwa. Z kolei starostwo będzie przyjmować studentów na praktyki, będzie mogło uczestniczyć w konsultacjach związanych z nowelizacją programowych efektów bezpieczeństwa (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych na szczeblu powiatu), umożliwi współudział przedstawicieli uczelni w powiatowych przedsięwzięciach popularyzujących bezpieczeństwo.

- Bezpieczeństwo jest priorytetem powiatu w różnych jego obszarach funkcjonowania – tak decyzję o podpisaniu porozumienia uzasadnia Przemysław Wójcik, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

Podpisane porozumienie ma charakter listu intencyjnego. Każdy jego element może być rozwijany w zależności od potrzeb i możliwości finansowych obu stron.

Tekst i fot. M. Krupa