Wirtualny spacer po urzędzie

Lekcja wiedzy o społeczeństwie - tym razem w starostwie!

"Udział obywateli w wyborach i referendach” - to ostatni temat lekcji Wiedzy o Społeczeństwie dla klasy If Technikum Informatycznego ZSP 2 w Krotoszynie. Lekcja ta miała nieco inny charakter i przebieg od pozostałych, ponieważ odbyła się w urzędzie, a w rolę nauczyciela wcielił się sam starosta Stanisław Szczotka, który w obecności wicestarosty  Pawła Radojewskiego oraz dyrektora szkoły Romana Olejnika przekazał młodzieży informacje o zasadach funkcjonowania Starostwa Powiatowego i zakresie kompetencji poszczególnych wydziałów.

Ważnym punktem spotkania były wypowiedzi Panów Starostów na temat zasadności udziału obywateli w wyborach. Starostowie podkreślali, iż jest to patriotyczny obowiązek każdego obywatela. Chłopców z 1f w szczególności interesował wydział komunikacji oraz miejsce, gdzie będą odbierać upragnione prawo jazdy. Uczniowie zobaczyli, jak pracują urzędnicy oraz zapoznali się z zakresem ich obowiązków. Zdaniem Dyrektora Szkoły wizyta młodzieży w starostwie to najlepsza lekcja samorządności.

Tekst i fot. ZSP 2