Wirtualny spacer po urzędzie

Profesjonalny Urząd. Program wsparcia administracji samorządowej

Projekt realizowało Starostwo Powiatowe w Krotoszynie wraz z trzema innymi JST. Liderem projektu była firma Szkoleniowiec. Program objął wsparciem 54 pracowników starostwa. Skorzystali oni z 15 szkoleń ogólnych i zamkniętych oraz 2 ścieżek wsparcia dot. Opracowania systemu ewaluacji Strategii oraz opracowania systemu konsultacji społecznych w powiecie.

Wartość wsparcia dla starostwa powiatowego – ok. 190 tys. zł

29 czerwca 2011r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej, na mocy której projekt był realizowany. W ramach projektu pracownicy Starostwa skorzystali w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012 z 15 szkoleń ogólnych i specjalistycznych (w tym kursów języka niemieckiego i angielskiego oraz kursu komputerowego), a także doradztwa i warsztatów w zakresie:
- wdrożenia procedury konsultacji społecznych i wzrostu liczby konsultacji w sprawach ważnych dla powiatu,
- wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji strategii rozwoju i planów wykonawczych do strategii rozwoju .

Projekt realizowany w ramach:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddz. 5.2.1 Modernizacja Zarządzania Administracji Samorządowej

Wartość całkowita: 681 241,00 zł
Dofinansowanie EFS: 410 334,12 zł
Wkład własny (niepieniężny) : 120 219,00 zł
Realizacja: 01.07.2011-31.07.2012 r.