Wirtualny spacer po urzędzie

Klasy patronackie w CERAMIE

3 listopada 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie została podpisana Umowa o współpracy dydaktycznej w zakresie tworzenia klas patronackich oraz wsparcia procesu kształcenia w klasach patronackich. Dokument podpisali: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie Mirosława Cichowlas oraz Dyrektor naczelny Firmy Gembiak – Mikstacki sp.j. Wiesław Gembiak. Umowę sygnował również Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. Patronatem Firmy zostały objęte dwa kierunki kształcenia: technik budownictwa i technik geodeta.

W uroczystym spotkaniu, przygotowanym przez wydział Edukacji, Kultury i Sportu tut. urzędu oprócz sygnatariuszy umowy, udział wzięli także: wicestarosta krotoszyński Paweł Radojewski, naczelnik wydziału EKS Przemysław Wójcik, gł. specjalista wydziału EKS Waldemar Wronecki oraz przedstawiciele mediów lokalnych.  

Głównym celem stałej współpracy Szkoły z Gembiak – Mikstacki sp.j. będzie optymalne przygotowanie do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej przez przyszłych techników budownictwa i techników geodetów. Patronat pozwoli na lepsze, typowo praktyczne, przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnej gospodarki budowlanej, jak również wymianę doświadczeń między kadrą Firmy a nauczycielami Szkoły – podkreśliła Dyrektor Mirosława Cichowlas.

Dyrektor naczelny – Wiesław Gembiak zwrócił uwagę na to, że współczesna branża budowlana i drogownictwo potrzebują fachowców, ludzi dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu, którzy umiejętnie łączą teorię z praktyką, a na rynku pracy nie zawsze takich można znaleźć. Tym bardziej, że praca budowlańca i geodety jest bardzo odpowiedzialna.

Starosta Stanisław Szczotka wyraził radość z kolejnego kroku w kierunku dostosowania kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do potrzeb pracodawców i rynku pracy. Podkreślił, że istotną sprawą w kształceniu zawodowym jest zdobycie przez młodzież jak największych umiejętności praktycznych, najlepiej u przyszłego pracodawcy.

Dyrektor naczelny Wiesław Gembiak i Dyrektor Mirosława Cichowlas zapewnili, że dołożą wszelkich starań mających na celu prawidłową i obustronnie korzystną realizację postanowień umowy.

tekst ZSP 1 w Krotoszynie, foto W. Wronecki