Wirtualny spacer po urzędzie

Medale dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krotoszynie

27 października 2015 r. w Poznaniu odbyły się uroczyste obchody z okazji trzeciej rocznicy Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni  zostali w tym dniu członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krotoszynie.

Za ustanowieniem święta w tym dniu przemawiało podpisanie 27 października 1918 roku „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej”, która powołała do życia Okręgowe i Powiatowe Komedy Uzupełnień będące pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno- wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystości, obok Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, płk dr Zdzisława Małkowskiego i Wojskowych Komendantów Uzupełnień w Poznaniu, Nowym Tomyślu, Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz pracowników wojska WSzW i WKU, uczestniczyli Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, a także liczni szefowie jednostek i instytucji wojskowych, przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, prezesi towarzystw, związków i stowarzyszeń kombatanckich, oficerowie rezerwy, byli żołnierze i pracownicy WSzW i WKU. 

Podczas uroczystości Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław MAŁKOWSKI oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek wręczyli odznaczenia, medale, odznaki, akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe, dyplomy uznania.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu ppłk. Andrzeja Krupińskiego medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni  zostali członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krotoszynie.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali : Helena Jankowska, Krystyna Michalak oraz dr n. med. Stanisław Łazarski

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczony został lekarz Jan Czubak.

Opracował: A. Wichłacz, foto: WSzW  Poznań