Wirtualny spacer po urzędzie

Medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” dla mieszkańca powiatu

29 października  2015r, Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego uhonorował  Pana Henryka Kubeczaka  medalem pamiątkowym „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”.

 

Starosta odwiedził sędziwego kombatanta w domu. Włodarz powiatu nadmienił, że w swej historii nasza Ojczyzna może poszczycić się pokoleniami patriotów o otwartych, światłych umysłach oraz szlachetnych postawach. Na nasze uznanie i docenienie zasługuje ich poczucie odpowiedzialności za losy kraju oraz wielka odwaga i determinacja z jaką walczyli o Ojczyznę. Możemy być dumni z kart naszej historii i ludzi, którzy je zapisywali.

Medal „Obrończy Ojczyzny 1939 – 1945” został ustanowiony w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Rocznica ta stała się okazją ponownego podkreślenia zasług ludzi, których bohaterstwo i poświęcenie na zawsze pozostaną świadectwem wspólnej siły oraz symbolem niewygasłej nadziei. Medal przyznał Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych najstarszym kombatantom- żołnierzom Września 1939.

Opracował: A. Wichłacz, fot: E. Wrońska