Wirtualny spacer po urzędzie

Rada już w pełnym składzie

Na III Sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbyła się 30 grudnia 2014r., troje radnych – Beata Antczak, Andrzej Hejdysz i Jan Szyszka złożyło ślubowanie. Od tego momentu Rada Powiatu Krotoszyńskiego uzupełniła skład i liczy obecnie 19 rajców.

Troje radnych to osoby, które weszły do rady po wygaśnięciu mandatów – Bernarda Jasińskiego, Tomasza Chudego i Franciszka Marszałka (wybrani na burmistrzów).

W związku z tym, iż rada posiada już pełny skład przewodniczący Leszek Kulka przekazał radnym  emblematy z herbem powiatu. Szef rady oraz starosta krotoszyński Stanisław Szczotka złożyli wszystkim obecnym jak najlepsze życzenia z okazji Nowego Roku 2015.

Na sesji dokonano także m.in. zmian w budżecie na rok 2014 oraz podjęto  uchwały ustalające skład komisji stałych.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza i Rolnictwa:

Piotr Osuch – przewodniczący

Przemysław Jędrkowiak

Leszek Kulka

Andrzej Piesyk

Wiesław Popiołek

Irena Rękosiewicz

Andrzej Serek

Stanisław Szczotka

Wiesław Szeszycki

Jan Szyszka

 

Komisja Spraw Społecznych:

Renata Zych-Kordus – przewodnicząca

Beata Antczak

Janusz Baszczyński

Andrzej Hejdysz

Henryk Jankowski

Krzysztof Kasprzak

Juliusz Poczta

Paweł Radojewski

Dariusz Rozum

 

Komisja Rewizyjna:

Dariusz Rozum – przewodniczący

Beata Antczak

Andrzej Hejdysz

Andrzej Serek

Wiesław Szeszycki