Wirtualny spacer po urzędzie

Nagrodzono najlepsze szkoły ponadgimnazjalne

Podczas uroczystego zebrania Zarządu Krotoszyńskiego Szkolnego Związku Sportowego, które odbyło się w sali narad starostwa 18 grudnia br. podsumowano szkolne współzawodnictwo sportowe za mijający rok i wyróżniono nagrodami najlepsze szkoły w powiecie. W spotkaniu udział wziął Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, który pogratulował zwycięzcom współzawodnictwa sukcesów sportowych, a Zarządowi KSZS podziękował za rzetelną pracę na rzecz rozwoju sportu szkolnego. Nagrodzone szkoły we współzawodnictwie:
I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie
II miejsce – ZSP im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp.
III miejsce ZSP nr 1 im. J. J. Śniadeckich w Krotoszynie


Tekst W. Wronecki, foto G. Dengusiak, W. Wronecki