Wirtualny spacer po urzędzie

Joanna Krawczyk - ZSP1, stypendystką wielkopolskiego programu dla uczniów szczególnie uzdolnionych!

Uczennica klasy IV Technikum nr 1 im. J. J. Śniadeckich, Joanna Krawczyk, wzięła udział w konferencji podsumowującej VI edycję projektu „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Podczas spotkania, które odbyło się 24.10.2014 r., podsumowano wszystkie edycje projektu i przedstawiono osiągnięte w latach 2008-2014 rezultaty. Spotkanie, które zaszczyciła swoją obecnością, Wielkopolski Kurator Oświaty, pani Elżbieta Walkowiak, odbyło się w gmachu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Przybyłych powitał wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy pan Sławomir Wąsiewski, który dokonał podsumowania projektu. Celem stypendiów było podwyższenie szans edukacyjnych szczególnie uzdolnionych uczniów, napotykających bariery o charakterze ekonomicznym. Projekt dotyczył uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa wielkopolskiego, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego co najmniej dwie oceny celujące z minimum dwóch przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Joanna, która jest uczennicą Technikum Chemicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie, w roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen 5,72.
Wybrani stypendyści, wśród nich Asia, zostali zaproszeni w celu przedstawienia prezentacji z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Joasia przedstawiła prezentację na temat „Podział kationów na grupy analityczne”. Wystąpienie Joanna wzbogaciła krótkim filmem, który został nagrany w szkolnym laboratorium chemicznym przez uczniów.
Dodatkową atrakcją dla uczniów spotkania był pokaz doświadczeń naukowych z dziedziny chemii. Zaproszeni stypendyści mogli wziąć udział w pokazie. Wizerunek Joanny, która przygotowuje doświadczenia, znalazł się na okładce i wewnątrz aktualnego numeru (4/2014) Biuletynu Informacyjnego. Jest to publikacja wydawana cyklicznie przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

tekst i foto ZSP 1 Krotoszyn