Wirtualny spacer po urzędzie

II Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

II sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego  odbędzie się w środę 10 grudnia  2014r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

 

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Interpelacje radnych.

5.   Wnioski i oświadczenia radnych.

6.   Wybór Wicestarosty.

7.   Wybór członków Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego.

8.   Wybór przewodniczącego Komisji Budżetowo – Gospodarczej                 i Rolnictwa.

9.   Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych.

10. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Krotoszyńskiego.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.