Wirtualny spacer po urzędzie

XXII powiatowy etap Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krotoszynie dnia 26.11.2013r. roku przeprowadzał  XXII powiatowy etap Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu z dziedziny profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Olimpiada skierowana jest uczniów gimnazjów i szkół, ponadgimnazjalnych.
Po przeprowadzonej edycji szkolnej, zgłoszenie do etapu powiatowego  i chęć wzięcia w nim udziału, zgłosiło 6  gimnazjów oraz 7 szkół ponadgimnazjalnych

1.     Zespół Szkół Chwaliszew
2.     Zespół Szkół Benice
3.     Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
4.     Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
5.     Zespół Gimnazjum Kobylin
6.     Zespół Szkół w Zdunach
7.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
8.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
9.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie
10.   I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie
11.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach
12.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp.
13.   Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Celem zorganizowanej Olimpiady jest promowanie zdrowego stylu życia i znajomość wiedzy dotyczącej działalności Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża wśród młodzieży szkolnej poprzez:

Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony i umacniania zdrowia.

Kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych
Inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.
Upowszechnianie idei i wiedzy o Międzynarodowym i Polskim Czerwonym Krzyżu.
Aktywizacja szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża i szerokiej rzeszy młodzieży szkolnej niezrzeszonych w strukturach PCK.
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Upowszechnianie idei i wiedzy o honorowym krwiodawstwie.

W kategorii gimnazjów zwyciężyła;

I miejsce -Oliwia Młoda - Zespołu Szkół w Benicach ,
pod opieką Pani Aleksandry Radziszewskiej
II miejsce – Zuzanna Frąckowiak – Zespół Gimnazjum w Kobylinie
pod opieką Pani Katarzyny Sobczak
III miejsce – Olga Draszawka – Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie   pod opieką Pani Anny Wolnej
IV miejsce- Oliwia Młymarz - Zespoł Szkół w Chwaliszewie
pod opieką Pani Moniki Frukowskiej
V miejsce – Alicja Kramarz – Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  Krotoszynie  pod opieką Pani Iwony Błaszczyk-Kramarz

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych;
I miejsce – Damian Chłopocki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w  Koźminie Wlkp. pod opieką Pana Karola Ratajczyka
II miejsce – Paulina Marek – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
pod opieka Pani Doroty Szymczak
III miejsce – Jacek Nowacki - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach   pod opieka Pani Patrycji Kruszczyńskiej
IV miejsce – Anna Zyber - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie  pod opieka Pani Katarzyny Tomczak-Berger
V miejsce – Martyna Banaszek – I Liceum Ogólnokształcące w Krotoszynie  pod opieka Pani Julity Szał
VI miejsce – Angelina Konieczna - Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodo w Kobylinie pod opieka Pani Alicji Grzempowskiej
VII miejsce – Robert Wilczura - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie   pod opieką Izabeli Kossakowskiej

Osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w Olimpiadzie otrzymały nagrody główne i dyplomy pozostałe nagrody pocieszenie i dyplomy ,a ich opiekunowie podziękowania za przygotowanie młodzieży do Olimpiady.  Wszystkich uczestników poczęstowano pizzą . Nagrody zakupiono z dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego

Zwycięzcy  wezmą udział  w Olimpiadzie  w wojewódzkim Etapie, który odbędzie się  w   Poznaniu.