Wirtualny spacer po urzędzie

Stanisław Szczotka Starostą Krotoszyńskim!

V kadencję samorządu powiatowego w Krotoszynie rozpoczęła I sesja, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku. Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie, a także dokonali wyboru przewodniczącego rady oraz jego zastępców. Pracami rady w V kadencji pokieruje Leszek Kulka. Wiceprzewodniczącymi zostali: Irena Rękosiewicz i Krzysztof Kasprzak. Na pierwszej sesji dokonano również wyboru Starosty Krotoszyńskiego. Został nim Stanisław Szczotka.

Obrady I sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego otworzył radny – senior Leszek Kulka. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej Patryk Pietrzak wręczył radnym zaświadczenia o wyborze, a także podziękował członkom komisji oraz pracownikom starostwa powiatowego za współpracę podczas wyborów. Podziękował również samorządowi powiatowemu za zakończoną zwycięstwem walkę o przywrócenie Sądu Rejonowego w Krotoszynie. 

 

Następnie radni złożyli ślubowanie i przystąpiono do konstytuowania organów rady. Komisja skrutacyjna w składzie: Wiesław Popiołek (przewodniczący), Juliusz Poczta, Andrzej Serek przeprowadziła wybory prezydium rady. W głosowaniu tajnym (14 głosami „za”) na przewodniczącego rady wybrano (zaproponowanego przez Janusza Baszczyńskiego) Leszka Kulkę. Następnie dokonano wyboru zastępców przewodniczącego – Ireny Rękosiewicz (rekomendowanej przez Stanisława Szczotkę) i Krzysztofa Kasprzaka (zgłoszonego przez Wiesława Popiołka). Wiceprzewodniczących wybrano 16 głosami „za”, czyli jednogłośnie.

 

W kolejnym punkcie obrad odbyły się wybory Starosty Krotoszyńskiego. Radny Andrzej Piesyk zaproponował na to stanowisko Stanisława Szczotkę prezentując m.in. jego bogate doświadczenie w pracy samorządowej (radny czterech kadencji, wiceprzewodniczący rady w pierwszej kadencji oraz przez 12 lat – przewodniczący rady).

 

Wyboru dokonano w głosowaniu tajnym  jednogłośnie. Szesnastu radnych, a więc wszyscy obecni, opowiedziało się za wyborem Stanisława Szczotki na włodarza powiatu.

Nowo wybrany starosta podziękował za zaufanie, jakim go obdarzono. Słowa podziękowania skierował też do L.Kulki wyrażając przekonanie, że ich wieloletnia dobra współpraca będzie trwała nadal dla dobra mieszkańców. Nowy starosta w krótkich słowach zarysował też założenia swojej kadencji. S. Szczotka zamierza między innymi  zająć się edukacją tak, by uczniowie wybierali szkoły powiatu krotoszyńskiego, za priorytet uważa kontynuowanie polityki rozwoju szpitala powiatowego, pragnie wspierać powiatowe służby i inspekcje, zadbać o wizerunek Powiatowego Zarządu Dróg oraz starostwa poprzez poprawę obsługi mieszkańca. Zapowiedział, że będzie szefem, który zadba o pracowników, ale też będzie konsekwentnie od nich wymagał należytej jakości pracy. S. Szczotka podziękował też w sposób szczególny paniom z Biura Rady, za lata dobrej współpracy.

Pierwszą sesję Rady Powiatu Krotoszyńskiego zakończyły gratulacje dla nowo wybranego starosty.

Zaświadczeń o wyborze na radnego nie wręczono jeszcze trzem osobom. Ma to związek z faktem jednoczesnego wyboru na burmistrzów Tomasza Chudego, Bernarda Jasińskiego i Franciszka Marszałka. Ślubowanie radnych, którzy uzupełnią skład rady nastąpi po tym, jak komisarz wyborczy stwierdzi wygaśnięcie mandatów trzech wymienionych osób.