Wirtualny spacer po urzędzie

UWAGA organizacje pozarządowe !

Zaproszenie  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału  w pracy Komisji do oceny ofert,  składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2015 rok.

   
W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014.1118 j.t.) Starosta Krotoszyński , uprzejmie prosi o zgłaszanie swoich przedstawicieli  do pracy w Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych  2015 roku w terminie do 10 grudnia 2014 r.
    

Zgłoszenie  można przesłać na adres :
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10

oaz faksem pod nr 62 725 34 23

lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Zgodnie z art. 15 ust.2d.
cyt. 2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1)    żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2)    wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3)    wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

      Spotkanie zgłoszonych kandydatów , którzy ze swojego grona wytypują 2 członków  Komisji do oceny ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 roku odbędzie się 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Starostwa , sala konferencyjna I piętro bud. Nr 2 o godz. 13.00.

Krotoszyn, dnia 24 listopada 2014 r.