Wirtualny spacer po urzędzie

Uroczysta sesja zakończyła IV kadencję samorządu powiatowego

7 listopada 2014 roku Radni Rady Powiatu Krotoszyńskiego  obradowali na ostatniej sesji IV kadencji. Obrady odbyły się w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Obok radnych powiatowych w sesji wzięli udział burmistrzowie i wójt oraz przewodniczący rad miast i gmin powiatu krotoszyńskiego, radny sejmiku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego.

Kolejna kadencję samorządu podsumował starosta krotoszyński Leszek Kulka.

- …zostawiamy powiat w dobrej kondycji finansowej, przygotowany do szeregu nowych inwestycji, z wykształconą i sprawną kadrą. Mam nadzieję, że kolejna rada wprowadzi nowe pomysły i nowe rozwiązania, ale też będzie czerpać z naszego doświadczenia  i dokonań dla dobra mieszkańców Ziemi Krotoszyńskiej – stwierdził włodarz powiatu. Starosta podziękował radnym, samorządom gmin oraz wszystkim współpracownikom za owocne cztery lata. Wymieniając największe dokonania powiatu zwrócił szczególną uwagę na fakt rozbudowy szpitala powiatowego, rozwój systemu pomocy społecznej, skuteczną walkę z bezrobociem oraz poprawę stanu dróg powiatowych.

 W podobnym tonie kadencję podsumował przewodniczący rady Stanisław Szczotka, który stwierdził - Rada potrafiła wyznaczać właściwe kierunki rozwoju powiatu, uchwalając bardzo ambitne plany inwestycyjne, z których wiele zadań zostało już zrealizowanych, niektóre są rozpoczęte, inne będą realizowane w latach następnych. Musimy mieć świadomość, że we współczesnych koncepcjach polityki regionalnej dominuje idea partnerstwa, a nie konfrontacji. Powiat jest kluczowym aktorem na scenie polityki samorządowej i współdziałania w zarządzaniu publicznym – podkreślił.

Za dobrą współpracę radnym podziękowali: w imieniu włodarzy gmin – burmistrz Krotoszyna  Julian Jokś, w imieniu samorządu województwa - radny sejmiku Franciszek Marszałek, w imieniu służb – komendant policji insp. Wojciech Kasprowicz, a w imieniu dyrektorów szkół – Jolanta Szóstak z Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.

Uroczystość miała także podniosły moment,  jakimi było wręczenie  Odznaki Honorowej ZASŁUŻONY DLA OCHRONY ZDROWIA  Pawłowi Jakubkowi  -  Dyrektorowi SPZOZ w Krotoszynie oraz moment wzruszający, jakim było pożegnalne wystąpienie odchodzącego na emeryturę sekretarza  powiatu, Edwarda Kozupy.

Każdy z radnych otrzymał z rąk starosty i przewodniczącego rady pamiątkowe podziękowanie, na koniec sesji rajcy ustawili się do rodzinnej fotografii.