Wirtualny spacer po urzędzie

Wspólne posiedzenie komisji Rady Powiatu

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 21 września br. o godz. 1300 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Krotoszyńskiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Dyskusja nad propozycją planu restrukturyzacji SPZOZ w Krotoszynie.
3. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka