Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu ? nowy sprzęt dla straży!

W środowe południe 29 października 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie odbyła się Sesja Rady Powiatu krotoszyńskiego. Sesja składała się z dwóch części: w pierwszej odbyły się obrady zgodnie z programem, natomiast druga część miała miejsce na placu KP PSP, gdzie nastąpiło symboliczne przekazanie sprzętu, jaki został zakupiony ze środków przekazanych przez samorząd powiatowy i samorządy gminie w roku 2014.

Komendant Powiatowy PSP w Krotoszynie bryg. mgr inż. Mariusz Przybył powitał:
· Radnych Powiatu na czele z Przewodniczącym Rady Stanisławem Szczotką,
· Leszka Kulkę – Starostę Krotoszyńskiego,
· Franciszka Marszałka – Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
· mł. bryg. Adama Topolskiego – Przedstawiciela Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego,
· Juliana Joksia – Burmistrza Krotoszyna,
· Jarosława Ratajczaka – Wice Burmistrza Koźmina Wlkp.
· Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego,
· Dyrektorów Inspekcji i Straży ,
· Strażaków i pracowników cywilnych KP PSP,
· Przedstawicieli prasy lokalnej
Strażacy otrzymali: Sprzęt medyczny do szkolenia zawodowego w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy ( manekin do intubacji, zestaw PSP R-1, fantomy, defibrylator szkoleniowy ), 10 butli kompozytowych, tester do badania ubrań gazoszczelnych, detektor na chlor, 150 odcinków węży tłocznych oraz zakupiony ze środków własnych komendy sprzęt do ratownictwa wysokościowego.
W sumie w całej kadencji Rady Powiatu i Rad Gmin krotoszyńscy strażacy otrzymali sprzęt wartości 595.611,00 złotych.
bryg. Mariusz Przybył w imieniu wszystkich strażaków, pracowników cywilnych oraz mieszkańców powiatu krotoszyńskiego podziękował za przekazane środki i sprzęt. Sprzęt ten służy podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób przejeżdżających przez nasz powiat. Dobrze wyszkolony strażak posiadający na wyposażeniu profesjonalny sprzęt jest gwarancją udzielania natychmiastowej i skutecznej pomocy ludziom stającym w obliczu zagrożenia.
Na zakończenie Komendant Powiatowy wręczył samorządowcom podziękowania za wniesiony wkład w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu.
Tekst: bryg. Tomasz Niciejwski
Foto: bryg. Tomasz Niciejewski, kpt. Sławomir Włodarczyk