Wirtualny spacer po urzędzie

Konferencja

28 października 2014r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koźminie Wlkp. oraz  w Kinie „ Przedwiośnie ” w Krotoszynie odbyła się konferencja pt. „ Młody Kierowca”. Konferencja została skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krotoszyńskiego, którzy posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi  lub wkrótce je otrzymają.

Starosta Krotoszyński Leszek Kulka w swym wystąpieniu nawiązał do działań podejmowanych przez samorządy powiatu krotoszyńskiego w zakresie poprawy bezpieczeństwa  w ruchu drogowym. Jednocześnie zaapelował do uczestników konferencji aby siadając za kierownicę pojazdu mieli na uwadze zawsze własne bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego.Starosta złożył życzenia obecnym i przyszłym kierowcom odpowiedziałalności i rozwagi  oraz szerokiej drogi.
W spotkaniach w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszynie  wzięło udział około 450 uczniów.
Tematyka konferencji wpisuje się w realizowany na terenie powiatu krotoszyńskiego od 2003 roku program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „ Bezpieczny Powiat Krotoszyński” i ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Głównym celem było uświadomienie młodym kierowcom, że przy poruszaniu się pojazdami po drogach bardzo ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów.
W czasie konferencji poruszono następujące zagadnienia:
-„ Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu krotoszyńskiego” przedstawił mł. aspirant Piotr Szczepaniak,                                                                                                                                                                   
- prelekcję zatytułowaną „Wpływ substancji psychoaktywnych  a sprawność kierowców” wygłosiła  mgr Joanna Olejnik – psycholog transportu,
- prelekcję pt. „ Stan techniczny pojazdów a bezpieczeństwo” przedstawił
dr  Grzegorz Feliczak – rzeczoznawca  samochodowy.                                                                Spotkanie zakończyła prezentacja multimedialna pt. „ Masz jedno życie”.
Organizatorzy Konferencji dziękują dyrekcji ZSP w Koźminie Wlkp. oraz Krotoszyńskiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc w organizacji konferencji.
Organizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Komenda Powiatowa Policji  w Krotoszynie.
Opracował: A.Wichłacz
Fot. Mł.aspirant P. Szczepaniak