Wirtualny spacer po urzędzie

W Świnkowie na ludowo

W miniona niedzielę 19 października br. w Świnkowie, odbył się doroczny, XIV Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych KGW – Ocalić od zapomnienia.
W przeglądzie udział wzięło 6 zespołów folklorystycznych z terenu powiatu i jedna kapela ludowa.
Gośćmi honorowymi przeglądu byli: Starosta Krotoszyński Leszek Kulka, burmistrz Krotoszyna Julian Jokś, przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Stanisław Szczotka i radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Franciszek Marszałek.
Organizatorem przeglądu była jak co roku pani Kazimiera Bardzik – szefowa powiatowych struktur Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a środki na organizację i nagrody dla zespołów pochodziły w całości z budżetu powiatu. Wyniki przeglądu:
I m Zespół Kalina
II m Kobierzanki
III m Łagiewniczanie
Wyróżnienie Biadkowianki
Wyróżnienie Wróżewnianki
Wyróżnienie Lutogniewiacy
Wyróżnienie Kapela Ludowa

Tekst W. Wronecki, foto P. Wł. Płócienniczak