Wirtualny spacer po urzędzie

Nowe zasady dofinansowania i wsparcia imprez!

Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przypomina, że do 30 września można składać w siedzibie Starostwa oraz pocztą elektroniczną (scan dokumentu wraz z podpisem!) wnioski o dofinansowanie lub wsparcie w innej formie (rzeczowe, patronat, współorganizacja) przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, które będą realizowane w przyszłym roku budżetowym m. in. przez organizacje pozarządowe, samorządy mieszkańców, instytucje kultury, szkoły i inne podmioty. 

W budżecie promocji oraz w budżecie kultury i sportu będą ujęte głównie przedsięwzięcia o zasięgu i charakterze powiatowym, adresowane do mieszkańców Powiatu, a w szczególności:
-upowszechniające dziedzictwo kulturowe i walory przyrodnicze Powiatu Krotoszyńskiego oraz tradycje regionalne i narodowe,
- promujące rozwój kulturowy i gospodarczy Powiatu Krotoszyńskiego,
- promujące aktywność i współdziałanie mieszkańców w obszarze edukacji, ekonomii, kultury, sportu oraz integracji społecznej.

Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 1 pkt 1, 5, 7, 8, 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).

Uchwała nr 113/15 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu dofinansowania imprez i przedsięwzięć z budżetu Powiatu Krotoszyńskiego bądź wsparcia rzeczowego, patronatu, współorganizacji w ramach Planu Promocji Powiatu Krotoszyńskiego oraz kalendarza imprez.

Wymagane dokumenty w celu załatwienia sprawy:
Formularz wniosku o dofinansowanie lub wsparcie w innej formie (rzeczowe, patronat, współorganizacja) imprezy promocyjnej, kulturalnej/edukacyjnej bądź sportowej o zasięgu powiatowym.
Formularze wniosków załączono poniżej, można je pobrać również z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krotoszynie lub w Biurze PR Starostwa Powiatowego w Krotoszynie. Dla każdej imprezy należy wypełnić odrębny wniosek.

 

Uwaga! 
Przyjmowane są jedynie wnioski na formularzach Starostwa.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji! 

Lista przedsięwzięć przyjętych do realizacji (wraz z zaakceptowanym przez Zarząd Powiatu zakresem wsparcia) zostanie ujęta w Planie Promocji Powiatu Krotoszyńskiego na kolejny rok budżetowy oraz Kalendarzu Imprez Promocyjnych, Kulturalnych i Sportowych i opublikowana na stronie Starostwa.

Termin składania wniosków:
Do 30 września roku poprzedzającego rok organizacji imprezy lub przedsięwzięcia.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Krotoszynie
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek 2, pokój nr 2 (parter)
tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

Wnioski elektroniczne: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacji udziela:
Biuro Promocji i Rozwoju
budynek 2, pokój nr 2 (parter)
Marzena Wiśniewska, Elżbieta Poczta, Ewelina Wrońska
tel. 62 725 42 56 wew. 342, 349

Nowe zasady i formularze wniosków do pobrania