Wirtualny spacer po urzędzie

Spotkanie z seniorami

Starosta Leszek Kulka, w minioną środę (8 października) wziął udział w dorocznym spotkaniu z krotoszyńskimi emerytami. Duża, nowoczesna sala restauracji CRISTAL ledwo pomieściła licznie przybyłych seniorów z 15tu kół powiatu. W uroczystości udział wzięli także Franciszek Marszałek radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zofia Jamka przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna, z-ca burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke, radny Rady Powiatu Krotoszyńskiego Zbigniew Brodziak i przedstawiciel PCPR w Krotoszynie Renata Kordus-Zych. Pan starosta w swoim wystąpieniu podkreślił dużą aktywność emerytów z całego powiatu, którzy biorą czynny udział w wielu programach przygotowywanych przez PCPR w Krotoszynie. Życzył wszystkim zebranym i członkom ich rodzin wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

tekst i foto, W. Wronecki.