Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

2 października 2014r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim, pod przewodnictwem Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki odbyło się wyjazdowe   posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Jednym z głównych tematów spotkania było zapoznanie  się z informacją  na temat  funkcjonowania na terenie powiatu podmiotów ekonomii społecznej jako  szansy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pan Starosta stwierdził, że wszelkie działania, których celem są osoby niepełnosprawne, wykluczone społecznie zasługują na uznanie i skierował słowa podziękowania  na ręce Pana  Jerzego Fornalika Kierownika Zakładu Aktywnośći Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim, Pana Dominika Radwańskiego Koordynatora  Spółdzielni Socjalnej w Koźminie Wielkopolskim oraz Andrzeja Piotrowskiego dyrektora PCPR. Członkowie Komisji mieli również okazję zwiedzić zakład oraz zapoznać się  z jego funkcjonowaniem.
W trakcie posiedzenie Komisji, Starosta Krotoszyński Leszek Kulka przekazał na ręce z-cy Komendanta Powiatowego Policji  mł.insp. Mariusza Jaśniaka   5 aparatów fotograficznych zakupionych ze środków powiatu. W związku ze zmianami organizacyjnymi pionu kryminalnego, zaszła konieczność wyposażenia posterunków policji w Zdunach i Kobylinie oraz komisariatu w Koźminie Wielkopolskim w aparaty fotograficzne, które zostaną wykorzystane  do dokumentowania zaistniałych zdarzeń, co znacznie poprawi skuteczność pracy  krotoszyńskiej policji.