Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultacje społeczne ? strategia rozwoju powiatu

Szanowni Państwo! Mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego!

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wersją roboczą Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2020 przyjętą  do konsultacji społecznych uchwałą Zarządu Powiatu nr 714/14 z dnia 15 września 2014r.

Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020 określa  najważniejsze obszary działania powiatu, wytycza cele do jakich powinniśmy zmierzać, aby spełnić oczekiwania Mieszkańców.

Uwagi można zgłaszać za pomocą specjalnego narzędzia  - formularza dostępnego stronie internetowej www.konsultacje.powiat-krotoszyn.eu

Prezentacja i dyskusja nad wersją roboczą dokumentu jest III etapem procesu konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-20.

Uwagi można także zgłaszać w formie papierowej dostarczając wypełniony formularz  (pobrany ze strony www.konsultacje.powiat-krotoszyn.eu) do Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, budynek główny, pok. nr 2. Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez zespół redakcyjny Strategii, a następnie przedstawione Zarządowi Powiatu. Zarząd Powiatu, po zatwierdzeniu wersji ostatecznej tekstu, przyjmie projekt dokumentu i zaproponuje Radzie Powiatu przyjęcie go w formie uchwały .

Zachęcamy Państwa do włączenia się we wspólne budowanie Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego i wzięcia udziału w konsultacjach! 

Starosta krotoszyński

Leszek Kulka

Uwagi przyjmowane są do 10 października 2014r.