Wirtualny spacer po urzędzie

Debata na temat bezpieczeństwa

24 września br. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im H. Kołłątaja w Krotoszynie, odbyła się debata społeczna. Jej organizatorem był komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie, insp. Wojciech Kasprowicz. Tematem spotkania było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a celem dyskusji - rozpoznanie i zdiagnozowanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Oprócz szefostwa Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie udział w debacie wzięli: z-ca komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, mł. insp. Rafał Kozłowski, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Waldemar Paternoga, Starosta Krotoszyński Leszek Kulka,  z-ca burmistrza Krotoszyna Ryszard Czuszke, włodarze miast, sołtysi i mieszkańcy powiatu.

Debatę rozpoczęło wystąpienie Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafała Kozłowskiego, w którym stwierdził, że jest to dobra okazja, aby Policja mogła wysłuchać opinii o swojej pracy oraz tego, by obywatele określili czy czują się bezpiecznie. Następnie głos zabrał przedstawiciel Wojewody, Waldemar Paternoga. Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz efekty pracy krotoszyńskich policjantów zaprezentował Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie insp. Wojciech Kasprowicz.

Mieszkańcy zadawali wiele pytań, między innymi poruszali temat złego stanu niektórych dróg. Postulowano o budowę dodatkowych rond w Krotoszynie. Młodzież interesowała kwestia niektórych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich. Przedstawiciele placówek oświatowych oraz samorządowcy podkreślali dobrą współpracę z Policją krotoszyńską. Wskazywano na spadek czynów karalnych wśród osób młodocianych.

Tekst p. Teresa Walkowiak, foto Tomasz Chudy.