Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór wniosków na wykonanie prac konserwatorskich

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie Uchwały Nr XX/92/08 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 142 poz. 2578/ w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Krotoszyńskiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na 2015 rok na wyżej opisane prace i roboty.

Zobacz więcej....