Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta w Belwederze

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w uroczystościach Święta Wojskiego Polskiego, 15 sierpnia w Warszawie przebywał Starosta Krotoszyński Leszek Kulka. Po części oficjalnej starosta wziął udział w spotkaniu w ogrodach Belwederu, na którym obecni byli członkowie rządu z premierem Tuskiem oraz inni znamienici goście.
Podczas krótkiej rozmowy, starosta pozdrowił prezydenta Komorowskiego od mieszkańców powiatu i wręczył głowie państwa srebrną płaskorzeźbę z herbem powiatu, medal 15lecia reaktywowania Powiatu Krotoszyńskiego oraz pamiątkowy medal z okazji 10lecia Polskiego Związku Sumo.