Wirtualny spacer po urzędzie

Starosta Krotoszyński informuje:

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony zostanie z dniem 30.09.2015r. wykaz:
- nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Bożacinie, oznaczonej działką nr 130/2, przeznaczonej do sprzedaży.

 

Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.).


Starosta Krotoszyński
Stanisław Szczotka