Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat sprzeda!

Starosta Krotoszyński informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony zostanie z dniem 29.07.2014r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Zdunach przy ulicy Kobylińskiej, oznaczonej działką nr 2212/4, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Starosta Krotoszyński
Leszek Kulka