Wirtualny spacer po urzędzie

Powiat sprzeda!

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego informuje:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 wywieszony zostanie z dniem 29.07.2014r. wykaz nieruchomości gruntowej, będącej własnością Powiatu Krotoszyńskiego, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ulicy Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 1607/33, przeznaczonej do sprzedaży.
Wykaz został sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka