Wirtualny spacer po urzędzie

STYPENDIA

Starosta Krotoszyński uprzejmie informuje, iż w dniu 24 lipca 2014 roku Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia o charakterze naukowym.

Zasady udzielania w/w stypendium określone zostały w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 roku.

Zgodnie z Regulaminem kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
www.umww.pl
zakładka: Urząd / Departamenty / Departament Edukacji i Nauki / Jednorazowe stypendium naukowe